Đáp án trắc nghiệm không còn tỉ lệ 25%?

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Nếu thí sinh chọn xuyên suốt một đáp áp thì sẽ không thể đạt số điểm 25% của bài thi như mọi năm.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Đã có sự thay đổi về tỷ lệ điểm số các đáp án. Nếu các thí sinh chọn xuyên suốt một đáp áp trong bài thi thì không vi phạm quy chế thi, nhưng mà sẽ không thể đạt số điểm 25% của bài thi. Vì vậy thí sinh phải cân nhắc về vấn đề này.


Năm 2017 với nhiều đổi mới về kì thi THPT quốc gia, nhiều bạn thí sinh rất quan tâm đến tỉ lệ điểm số của các đáp án trong đề thi, trong đó có bạn Hoàng Nam, Trường THPT Tầm Vu, Hậu Giang đã hỏi: "Nếu trên đề thi em chọn đáp án tất cả A hoặc B... có được hay không ạ?"


Tiến sĩ Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết các năm trước có định sẵn nếu chọn tất cả đáp án A hoặc B, C, D chiếm 25% số điểm, năm nay tỷ lệ này không giống nhau. Có đáp án chỉ chiếm 10%, có đáp án chiếm 30%... Vì vậy, thí sinh chỉ chọn một loại đáp án vẫn có thể bị điểm liệt.

 

Nguồn: Báo Thanh Niên và Báo Mới