Học bổng, chính sách miễn, giảm học phí

Học phí Trường Đại học Kinh tế Luật (UEL) khóa tuyển sinh 2024 (dự kiến)

Với chất lượng đào tạo và sự cam kết đổi mới liên tục, Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) đã thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh có mong muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và luật. Trong quá trình tìm hiểu về Trường, học…

Xem chi tiết

Vay vốn học tập từ Ngân hàng chính sách xã hội

Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay trực tiếp thông qua đại diện hộ gia đình SV, có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định hiện hành của Ngân hàng CSXH. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng CSXH. SV đem giấy xác nhận của nhà trường về địa phương gửi về để gia đình nộp hồ sơ vay vốn.

Xem chi tiết

Chính sách giáo dục đối với SV là người dân tộc thiểu số và người khuyết tật thuộc hộ nghèo/cận nghèo

ĐỐI TƯỢNG 1: SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCHSinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.Không áp dụng đối với…

Xem chi tiết