Tổng hợp 16 chuyên ngành Luật phổ biến hiện nay

Hiện nay, ngành Luật được đào tạo tại các trường Đại học trên cả nước với nhiều chuyên ngành đa dạng. Vì vậy, việc thí sinh chọn chuyên ngành Luật phù hợp khá khó khăn.
Ngành luật gồm những chuyên ngành nào

Hiện nay, ngành Luật được đào tạo tại các trường Đại học trên cả nước với nhiều chuyên ngành đa dạng. Vì vậy, việc thí sinh chọn chuyên ngành Luật phù hợp khá khó khăn. Không ít thí sinh vẫn cảm thấy mông lung khi đứng trước quyết định quan trọng này. Tìm hiểu ngay chi tiết các chuyên ngành Luật phổ biến nhằm giúp bạn có được sự chọn lựa phù hợp nhất.

Chuyên ngành Luật Dân sự

Luật Dân sự là một chuyên ngành chuyên nghiên cứu và giải quyết các quan hệ dân sự. Quan hệ dân sự là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản phát sinh giữa các cá nhân, pháp nhân với nhau. Hoặc giữa các cá nhân, pháp nhân với Nhà nước trên cơ sở bình đẳng, tự do, tự định đoạt.

Chuyên ngành Luật Dân sự sẽ được đào tạo các kiến thức về:

 • Kiến thức cơ bản về pháp luật: Hiến pháp, Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự,…
 • Kiến thức chuyên sâu về pháp luật dân sự: Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại. Luật thừa kế, Luật sở hữu trí tuệ, Luật môi trường,…

Danh sách môn học Luật Dân sự tại UEL

Xem thêm:

Chuyên ngành Luật Dân sự giải quyết những vụ việc dân sự
Chuyên ngành Luật Dân sự giải quyết những vụ việc dân sự

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Luật sư: Tư vấn pháp luật, đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện,…
 • Tư vấn pháp lý: Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,…
 • Cán bộ, công chức nhà nước: Làm việc tại các cơ quan nhà nước. Như Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án,…
 • Giảng viên Đại học, Cao đẳng: Giảng dạy các môn học về Luật dân sự tại các trường Cao đẳng, Đại học.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự cũng có thể làm việc ở các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư nhân,…

Chuyên ngành Luật Hình sự

Có những ngành Luật nào? Phải kể đến chuyên ngành Luật Hình sự. Chuyên ngành này nghiên cứu và giải quyết tội phạm và các biện pháp trừng trị tội phạm. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình đào tạo chuyên ngành Luật Hình sự, sinh viên sẽ được trang bị:

 • Kiến thức cơ sở: Hiến pháp, Lý luận nhà nước và pháp luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Pháp luật đại cương,…
 • Kiến thức chuyên ngành: Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Tội phạm học, Tâm lý học tư pháp. Tâm thần học tư pháp, Khoa học điều tra hình sự,…

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho nghề luật sư. Có thể kể đến như kỹ năng giao tiếp, đàm phán, viết văn bản pháp luật,…

Chuyên ngành Luật Hình sự được trang bị đầy đủ các kiến thức
Chuyên ngành Luật Hình sự được trang bị đầy đủ các kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Hình sự có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Luật sư: Tư vấn pháp luật, đại diện cho khách hàng trong các vụ án hình sự,…
 • Cán bộ, công chức nhà nước: Làm việc tại các cơ quan nhà nước như Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án,…
 • Giảng viên: Giảng dạy các môn học về Luật Hình sự tại các trường Đại học, Cao đẳng.

Bên cạnh đó, sinh viên học chuyên ngành Luật Hình sự cũng có thể làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân,… 

Chuyên ngành Luật Thương mại

Chuyên ngành này đào tạo về các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ thương mại. Bao gồm các quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ,… Các kiến thức sinh viên sẽ được đào tạo trong quá trình học tập gồm:

 • Kiến thức cơ bản về pháp luật: Hiến pháp, Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự,…
 • Kiến thức chuyên sâu về pháp luật thương mại: Luật thương mại, Luật kinh doanh thương mại, Luật hợp đồng thương mại. Luật bảo hiểm thương mại, Luật cạnh tranh, Luật thương mại quốc tế,…
Chuyên ngành Luật Thương mại có nhu cầu nhân lực cao tại Việt Nam
Chuyên ngành Luật Thương mại có nhu cầu nhân lực cao tại Việt Nam

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Thương mại có thể làm việc tại các vị trí:

 • Luật sư: Tư vấn pháp luật, đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp thương mại,…
 • Tư vấn pháp lý: Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,…
 • Cán bộ, công chức nhà nước: Làm việc tại các cơ quan nhà nước, như Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án,…
 • Giảng viên: Giảng dạy những môn học về Luật thương mại.
 • Nhân viên pháp lý tại các tổ chức, doanh nghiệp: Tư vấn pháp luật, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Nhân viên kinh doanh: Tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, đàm phán, ký kết hợp đồng,…

Chuyên ngành Luật Kinh tế

Ngành Luật gồm những chuyên ngành nào? Phổ biến là chuyên ngành Luật Kinh tế. Luật Kinh tế là chuyên ngành nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực kinh tế. Lĩnh vực kinh tế bao gồm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… Sinh viên sẽ được học các kiến thức khi theo chuyên ngành Luật Kinh tế như:

 • Kiến thức cơ sở: Hiến pháp, Lý luận nhà nước và pháp luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Pháp luật đại cương,…
 • Kiến thức chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư. Luật ngân hàng, Luật bảo hiểm, Luật cạnh tranh,…
Chuyên ngành Luật Kinh tế là chuyên ngành phổ biến hiện nay
Chuyên ngành Luật Kinh tế là chuyên ngành phổ biến hiện nay

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Luật sư: Tư vấn pháp luật, đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp kinh tế,…
 • Tư vấn pháp lý: Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,…
 • Cán bộ, công chức nhà nước: Làm việc tại cơ quan nhà nước như Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan thi hành án,…
 • Giảng viên Đại học, Cao đẳng: Giảng dạy những môn học về Luật kinh tế tại các trường Đại học, Cao đẳng.
 • Nhân viên pháp lý tại các doanh nghiệp, tổ chức: Tư vấn pháp luật, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Nhân viên kinh doanh: Tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, đàm phán, ký kết hợp đồng,…

Danh sách môn học Chuyên ngành Luật Kinh Tế tại UEL

Chuyên ngành Luật Hành chính

Chuyên ngành Luật Hành chính nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực hành chính nhà nước. Bao gồm các hoạt động quản lý nhà nước những lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là chuyên ngành phổ biến hiện nay, có cơ hội việc làm cao ở Việt Nam. 

Sinh viên học chuyên ngành Luật Hành chính sẽ được trang bị:

 • Kiến thức cơ sở: Hiến pháp, Lý luận nhà nước và pháp luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Pháp luật đại cương,…
 • Kiến thức chuyên ngành: Luật hành chính, Luật hành chính nhà nước, Luật tổ chức nhà nước, Luật cán bộ, công chức,…
Chuyên ngành Luật hành chính có cơ hội việc làm cao ở Việt Nam
Chuyên ngành Luật hành chính có cơ hội việc làm cao ở Việt Nam

Một số vị trí sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật Hành chính bạn có thể tham khảo:

 • Công chức, viên chức nhà nước: Làm việc tại các cơ quan nhà nước. Ví dụ như Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp,…
 • Luật sư: Tư vấn pháp luật về hành chính nhà nước. Đại diện cho khách hàng trong các vụ án hành chính,…
 • Tư vấn pháp lý: Tư vấn pháp luật về hành chính nhà nước cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,…
 • Giảng viên: Giảng dạy các môn học liên quan đến Luật hành chính tại các trường Cao đẳng, Đại học.

Chuyên ngành Luật Quốc tế

Luật Quốc tế là chuyên ngành nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý trong quan hệ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và cá nhân. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Quốc tế được đào tạo về:

 • Kiến thức cơ sở: Hiến pháp, Lý luận nhà nước và pháp luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Pháp luật đại cương,…
 • Kiến thức chuyên ngành: Luật quốc tế công, Luật quốc tế tư, Luật thương mại quốc tế, Luật nhân quyền,…
Chuyên ngành Luật Quốc tế có tính ứng dụng cao
Chuyên ngành Luật Quốc tế có tính ứng dụng cao

Cơ hội việc làm khi học chuyên ngành Luật Quốc tế có thể kể đến như:

 • Công chức, viên chức nhà nước: Làm việc tại các cơ quan nhà nước, như Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp,…
 • Luật sư: Tư vấn pháp luật về pháp luật quốc tế, đại diện cho khách hàng trong các vụ án quốc tế,…
 • Tư vấn pháp lý: Tư vấn pháp luật về pháp luật quốc tế cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,…
 • Giảng viên đại học, cao đẳng: Giảng dạy các môn học về Luật quốc tế tại các trường đại học, cao đẳng.
 • Chuyên gia pháp lý trong các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ,…

Chuyên ngành Luật Kinh doanh

Luật Kinh doanh nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Đó là những hoạt động như sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… Các kiến thức mà sinh viên chuyên ngành Luật Kinh doanh được trang bị gồm:

 • Kiến thức cơ sở: Hiến pháp, Lý luận nhà nước và pháp luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Pháp luật đại cương,…
 • Kiến thức chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật ngân hàng, Luật bảo hiểm, Luật cạnh tranh,..
Chuyên ngành Luật Kinh doanh giải quyết vấn đề pháp lý trong kinh doanh
Chuyên ngành Luật Kinh doanh giải quyết vấn đề pháp lý trong kinh doanh

Luật Kinh doanh là chuyên ngành có nhu cầu nhân lực cao tại Việt Nam. Cơ hội việc làm cũng khá rộng mở với các vị trí như: 

 • Luật sư: Tư vấn pháp luật và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp kinh tế,…
 • Tư vấn pháp lý: Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,…
 • Cán bộ, công chức nhà nước: Làm việc tại các cơ quan nhà nước như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án,…
 • Giảng viên: Giảng dạy các môn học về Luật kinh doanh.
 • Nhân viên pháp lý: Tư vấn pháp luật, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Nhân viên kinh doanh: Tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, đàm phán hay ký kết hợp đồng,…

Chuyên ngành Quản trị – Luật

Chuyên ngành Quản trị – Luật kết hợp kiến thức về quản trị kinh doanh và luật học. Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết. Điều này để tham gia vào những hoạt động quản trị kinh doanh trong các tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời có khả năng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình quản trị.

Sinh viên chuyên ngành này sẽ được đào tạo những kiến thức như:

 • Kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh: Nguyên tắc quản trị, chiến lược kinh doanh, Marketing, tài chính kế toán,…
 • Kiến thức cơ bản về luật: Hiến pháp, Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự,…
 • Kiến thức chuyên sâu về Quản trị – luật: Pháp luật kinh doanh, pháp luật doanh nghiệp, pháp luật thương mại,…
Ngành Quản trị - Luật là một ngành học mới
Ngành Quản trị – Luật là một ngành học mới

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị – Luật, bạn có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Quản trị viên trong các tổ chức, doanh nghiệp: Quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý marketing,…
 • Tư vấn pháp lý trong các tổ chức, doanh nghiệp: Tư vấn pháp luật về quản trị kinh doanh. Giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình quản trị.
 • Cán bộ, công chức nhà nước: Làm việc tại các cơ quan nhà nước, như Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp,…
 • Giảng viên: Giảng dạy các môn học về Quản trị kinh doanh hoặc Luật kinh doanh ở các trường Đại học, Cao đẳng.

Một số chuyên ngành luật khác

Dưới đây là một số chuyên ngành luật khác cũng được các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo. Thông tin cụ thể:

Luật biểnNghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến biển.
Luật lao độngNghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ lao động.
Luật đất đaiNghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai.
Luật môi trườngNghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến môi trường.
Luật sở hữu trí tuệNghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Luật ngân hàngNghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Luật bảo hiểmNghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động bảo hiểm.
Luật hôn nhân và gia đìnhNghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hôn nhân và gia đình.

Trường ĐH Kinh tế – Luật TPHCM đào tạo các chuyên ngành Luật uy tín

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo luật. Các chuyên ngành luật của UEL được đào tạo theo chuẩn chất lượng. Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực luật. Trường cũng có cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên. 

Các chuyên ngành Luật tại UEL gồm:

 • Chuyên ngành Luật Dân sự
 • Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng
 • Chuyên ngành Luật và Chính sách công
 • Chuyên ngành Luật Kinh doanh
 • Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế
UEL sở hưu cơ sở vật chất hiện đại
UEL sở hưu cơ sở vật chất hiện đại

UEL đã đào tạo ra nhiều thế hệ luật sư, chuyên viên pháp lý có trình độ vượt bậc, được xã hội đánh giá cao. Chất lượng đào tạo của UEL đã được khẳng định qua các bảng xếp hạng uy tín. Trong đó có bảng xếp hạng của QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings,…

UEL luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo
UEL luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo

Sau đây là các phương thức xét tuyển Đại học chính quy tại UEL mà bạn có thể tham khảo:

 1. https://link.uel.edu.vn/TS2023-PT1 
 2. https://link.uel.edu.vn/TS2023-PT2  
 3. https://link.uel.edu.vn/TS2023-PT3 
 4. https://link.uel.edu.vn/TS2023-PT4 
 5. https://link.uel.edu.vn/TS2023-PT5 

Thông tin liên hệ tư vấn tuyển sinh:

 • Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 372.44.550 – 0888.247.669
 • Trang web tuyển sinh chính thức của UEL: https://tuyensinh.uel.edu.vn/.

Trên đây là những thông tin về chuyên ngành Luật phổ biến hiện nay. Nếu bạn có mong muốn theo đuổi ngành Luật. Bạn có thể học tại nhiều cơ sở đào tạo với nhiều chương trình đa dạng. Trong đó, trường Đại học Luật – Kinh tế TPHCM là đơn vị mà bạn có thể cân nhắc. Hy vọng các nội dung trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm ngành học phù hợp với bản thân.

Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp