Tháng Một 28, 2024

Trường đào tạo Ngành Kinh Tế Đối Ngoại

8 Trường đào tạo Ngành Kinh Tế Đối Ngoại tốt nhất

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) là đơn vị thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Trải qua 23 năm phát triển, UEL đã tạo được rất nhiều đột phá và giá trị đặc biệt, mang tầm chiến lược, cung cấp cho xã hội gần 35.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và chính thức chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ từ năm 2021.

Xem chi tiết