ngành Toán Kinh tế

Học ngành Toán Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

Chào bạn, Ngành Toán kinh tế đào tạo về phân tích, xử lý dữ liệu và nguồn dữ liệu hiện nay khá đa dạng về quy mô, cấu trúc…Vì vậy, để thích ứng với sự đa dạng này, bạn cần khá nhiều tố chất và đặc biệt hơn, những tố chất này sẽ khiến bạn…

Xem chi tiết

Ngành Toán Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Ngành Toán kinh tế có kỹ năng nghề nghiệp: 1) có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề, 2)Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức, 3) có khả năng tư duy tầm hệ thống, 3) có nhận thức tư tưởng, thái độ và tinh thần học…

Xem chi tiết

Ngành Toán Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Có 3 khối kiến thức lớn: 1) Thống kê/Toán cho kinh doanh 2) Công nghệ (máy tính/trí tuệ nhân tao) cho kinh doanh 3) Kiến thức kinh doanh, tài chính(kế toán/quản trị/tài chính …). Trong đó, sinh viên được chú trọng bồi dưỡng các mảng kiến thức kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh:…

Xem chi tiết

Những kỹ năng mềm nào được bồi dưỡng thêm trong quá trình học đại học? Có những kỹ năng mềm đặc thù riêng cho ngành Toán Kinh tế không?

Có khá nhiều kỹ năng mềm được bồi dưỡng và lồng ghép trong quá trình tham gia các môn học và các hoạt động như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thích ứng với sự thay đổi, linh hoạt khi làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề…Về mặt cơ bản, các kỹ năng đều…

Xem chi tiết

Thầy cô cho em hỏi, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học chuyên ngành?

Chào em, UEL có cơ sở vật chất hiện đại, tất cả các phòng học đều được trang bị máy lạnh và máy chiếu. Bên cạnh đó, hệ thống thư viện với các tài liệu được cập nhật liên tục và điều kiện học tập thoải mái. Ngoài ra, UEL cũng dành nhiều không gian…

Xem chi tiết