Ngành Toán Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Có 3 khối kiến thức lớn: 1) Thống kê/Toán cho kinh doanh 2) Công nghệ (máy tính/trí tuệ nhân tao) cho kinh doanh 3) Kiến thức kinh doanh, tài chính(kế toán/quản trị/tài chính …).
Trong đó, sinh viên được chú trọng bồi dưỡng các mảng kiến thức kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh: chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư, marketing, chuỗi cung ứng….. những khối kiến thức quan trọng tạo nền tảng cho công việc của sinh viên sau này.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp