Ngành Toán Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Ngành Toán kinh tế có kỹ năng nghề nghiệp: 1) có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề, 2)Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức, 3) có khả năng tư duy tầm hệ thống, 3) có nhận thức tư tưởng, thái độ và tinh thần học tập, 4) có kỹ năng giao tiếp, 5)có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, 6) có kỹ năng thích nghi với sự đa dạng văn hóa toàn cầu, 7) Có kỹ năng học tập suốt đời. Đây là những kỹ năng tổng hợp cho sinh viên làm việc trong môi trường kinh doanh toàn cầu vốn đòi hỏi sự đa năng, linh hoạt, khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác, khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp và khả năng lãnh đạo tốt.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp