ngành quản trị kinh doanh

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Giỏi tiếng Anh là một lợi thế. Tuy nhiên, tiếng Anh chưa giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Sinh viên có thể nâng cao kỹ năng Tiếng Anh trong quá trình học tập tại trường với các lớp tiếng Anh…

Xem chi tiết

Chuyên ngành.Quản trị kinh doanh.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài như chương trình P2A, Erasmus, chương trình 3+1 với các trường đại học top trên thế giới. Sinh viên có thể nộp đơn để có cơ hội…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh .của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Ngoài những kiến thức chung như kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở của khối ngành Kinh tế và Kinh doanh, kiến thức cơ sở của nhóm ngành Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cung cấp những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành quản trị kinh doanh như quản…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Ngoài những chung như kỹ năng làm việc theo nhóm, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cung cấp những kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh như: kỹ năng quản trị, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tổ chức và quản lý sự kiện.

Xem chi tiết