Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?