Chuyên ngành.Quản trị kinh doanh.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài như chương trình P2A, Erasmus, chương trình 3+1 với các trường đại học top trên thế giới. Sinh viên có thể nộp đơn để có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi, liên kết.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp