ngành Hệ thống thông tin quản lý

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Tiếng Anh là một yếu tố rất quan trọng đối với bất kì ngành học nào hiện nay, do vậy sinh viên ngành hệ thống thông tin quản lý cần tập trung nâng cao trình độ tiếng Anh. Với những bạn tiếng Anh chưa tốt, thì bốn năm học tập ngành HTTT quản lý là…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Khi học tập tại Khoa Hệ thống thông tin, ngoài các hoạt động chính khóa, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm và nghiệp vụ do các chuyên gia, nhà khoa học, các…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (MIS – Management Information System) đào tạo nguồn nhân lực có khả năng phân tích, tư vấn, thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp hệ thống thông tin (như các hệ thống ERP, CRM, SCM, SRM…), với các kiến thức liên ngành công nghệ, kinh…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Ngành học trang bị cho sinh viên khả năng lập luận, phân tích và giải quyết các vấn đề quản trị bằng các giải pháp Hệ thống thông tin quản lý. Đồng thời có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức, có khả năng tư duy tầm hệ thống, có nhận…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

Ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Khoa HTTT có đặc thù đào tạo theo hệ cử nhân, qua đó, người học cần được trang bị vững chắc các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh doanh và quản lý, đồng thời có khả năng ứng dụng cũng như…

Xem chi tiết