Học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

GIẢI ĐÁP

Ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Khoa HTTT có đặc thù đào tạo theo hệ cử nhân, qua đó, người học
cần được trang bị vững chắc các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin,
kinh doanh và quản lý, đồng thời có khả năng ứng dụng cũng như thực hành các kiến thức
đã học. Bên cạnh khối lượng kiến thức cơ sở và chuyên ngành, người học cũng rất cần
được trang bị các kỹ năng và phẩm chất cá nhân cần thiết để có thể tự nghiên cứu, tự phát3
triển cũng như khả năng phối hợp làm việc trong một môi trường năng động, tích cực và
sáng tạo tại các doanh nghiệp hiện nay. Từ đặc thù đào tạo này, Khoa HTTT xác định quan
điểm đào tạo cần xoay quanh bốn trọng tâm giáo dục theo tiêu chuẩn của UNESCO: Học
để biết (learn to know), Học để làm (learn to do), Học để trưởng thành (learn to be) và Học
để có thể làm việc cùng nhau(learn to live together).

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp