liên kết

Chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) đã ký MOU với các trường đại học uy tín ở các nước Châu Âu, Châu Á. SV chuyên ngành Kế toán có thể tham gia các chương trình trao đổi tín chỉ, học tập ở các trường này. Đồng thời, SV từ các trường ở nước…

Xem chi tiết

Chuyên ngành kế toán, kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) đã ký MOU với các trường đại học uy tín ở các nước Châu Âu, Châu Á. SV chuyên ngành Kế toán có thể tham gia các chương trình trao đổi tín chỉ, học tập ở các trường này. Đồng thời, SV từ các trường ở nước…

Xem chi tiết

Chuyên ngành.Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Khoa Hệ thống thông tin đã và đang từng bước triển khai thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế. Kết quả đầu tiên là chương trình hợp tác nghiên cứu, trao đổi sinh viên – giảng viên, tổ chức hội thảo, workshop và cấp học bổng cho sinh viên với các trường ở…

Xem chi tiết

Chuyên ngành. Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) của UEL có các hoạt động hợp tác, trao đổi sinh viên và hỗ trợ đào tạo với nhiều đơn vị khác nhau: – Các trường đại học ở nước ngoài như:ĐH Quốc gia Pukyong, ĐH Quốc gia Chonnam,… – Các…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Trường có ký đối tác với các trường uy tín thuộc khối châu Âu, các trường tốt tại Châu Á cho sinh viên cơ hội học tập, trao đổi tín chỉ (năm 2022 có 2 sinh viên trao đổi với Đức)

Xem chi tiết

Chuyên ngành Marketing.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài như chương trình P2A, Erasmus, chương trình 3+1 với các trường đại học top trên thế giới. Sinh viên có thể nộp đơn để có cơ hội tham gia các…

Xem chi tiết

Chuyên ngành.Quản trị kinh doanh.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài như chương trình P2A, Erasmus, chương trình 3+1 với các trường đại học top trên thế giới. Sinh viên có thể nộp đơn để có cơ hội…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành .của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài như chương trình P2A, Erasmus, chương trình 3+1 với các trường đại học top trên thế giới.. Sinh viên có thể nộp đơn để có cơ hội tham…

Xem chi tiết