Chuyên ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

GIẢI ĐÁP

Trường có ký đối tác với các trường uy tín thuộc khối châu Âu, các trường tốt tại Châu Á cho sinh viên cơ hội học tập, trao đổi tín chỉ (năm 2022 có 2 sinh viên trao đổi với Đức)

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp