cao học

Học chuyên ngành.Marketing. của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

Học chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) sinh viên hoàn toàn đủ điều kiện và cơ hội để tiếp tục học cao học tại UEL.

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có các chương trình sau đại học cho người mới tốt nghiệp, chương trình học chuyển tiếp từ đại học, xét tuyển, tuyển thằng cho sinh viên mới tốt nghiệp học cao học.

Xem chi tiết

Học ngành Toán Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

Chào bạn, sinh viên ngành Toán Kinh tế tốt nghiệp sẽ là cử nhân Kinh tế. Cơ hội học lên bậc sau đại học của SV Toán Kinh tế rất rộng mở. Sinh viên có thể chọn học cao học ngành Toán Kinh tế hoặc các ngành khác trong khối ngành kinh tế do chương…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý, chương trình Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo có thể tiếp tục học sau đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc khối ngành Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh số, trí tuệ nhân tạo trong nước và ngoài nước

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

Có, Sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL với các ngành gần khác trong chương trình đào tạo của UEL hoặc thạc sĩ thương mại điện tử sẽ được mở trong thời gian tới.

Xem chi tiết

Học chuyên ngành.Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học ở các bậc sau đại học tại UEL, cũng như tại các cơ sở đào tạo cả trongvà ngoài nước, vớicác chuyên ngành thuộc lĩnh vực hệ thống thông tin,quản lý và công nghệ thông tin.

Xem chi tiết

Học chuyên ngành ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

Học chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) sinh viên có cơ hội để học tiếp các chương trình sau đại học tại UEL hoặc các trường khác trong và ngoài nước.

Xem chi tiết

Học chuyên ngành ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

Học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) sinh viên có cơ hội để học tiếp các chương trình sau đại học tại UEL hoặc các trường khác trong và ngoài nước.

Xem chi tiết