Học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

GIẢI ĐÁP

Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có các chương trình sau đại học cho người mới tốt nghiệp, chương trình học chuyển tiếp từ đại học, xét tuyển, tuyển thằng cho sinh viên mới tốt nghiệp học cao học.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp