Học ngành Toán Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

GIẢI ĐÁP

Chào bạn, sinh viên ngành Toán Kinh tế tốt nghiệp sẽ là cử nhân Kinh tế. Cơ hội học lên bậc sau đại học của SV Toán Kinh tế rất rộng mở. Sinh viên có thể chọn học cao học ngành Toán Kinh tế hoặc các ngành khác trong khối ngành kinh tế do chương trình đào tạo ngành Toán Kinh tế là liên ngành trong khối ngành kinh tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp