Học chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

GIẢI ĐÁP

Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý, chương trình Kinh doanh số và trí tuệ
nhân tạo có thể tiếp tục học sau đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc khối ngành Hệ
thống thông tin quản lý, Kinh doanh số, trí tuệ nhân tạo trong nước và ngoài nước

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp