Học chuyên ngành.Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học ở các bậc sau đại học tại UEL, cũng như tại các cơ sở đào tạo cả trongvà ngoài nước, vớicác chuyên ngành thuộc lĩnh vực hệ thống thông tin,quản lý và công nghệ thông tin.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp