Học chuyên ngành ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

GIẢI ĐÁP

Học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) sinh viên có cơ hội để học tiếp các chương trình sau đại học tại UEL hoặc các trường khác trong và ngoài nước.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp