Ngưỡng đầu vào

Em đã có chứng chỉ IELTS 7.0. Vậy khi em trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật thì em có được miễn học tiếng Anh không?

Có. Chứng chỉ IELTS 7.0 nếu còn thời hạn giá trị thì Em sẽ được miễn học tiếng Anh theo quy định 1579 của Trường: https://pdt.uel.edu.vn/van-ban-quy-che-828/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-1579-to-chuc-hoc-tap-giang-day-va-chuan-trinh-do-ngoai-ngu-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-luat-he-dai-hoc-chinh-quy-tap-trung-ap-dung-khoa-tuyen-sinh-tu-nam-2022

Xem chi tiết
Em đang có chứng chỉ IELTS 5.0 nhưng sẽ hết hạn vào tháng 9/2023 khi em nhập học. Vậy em có được Trường Đại học Kinh tế -Luật cho em được miễn tiếng Anh đầu vào/quá trình không?

Điểm a, Khoản 1, Điều 7 của quyết định 1579 nêu trên quy định điều kiện để được xét miễn học, miễn thi là: “có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế … còn thời hạn giá trị…”. Các chứng chỉ này phải được nộp về Trường 2 tuần trước khi học kỳ bắt đầu. Nếu…

Xem chi tiết
Sinh viên trúng tuyển năm 2023 vào Trường Đại học Kinh tế -Luật có phải thi đầu vào ngoại ngữ hay không?

Có. Việc tổ chức giảng dạy, học tập và chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên bậc Cử nhân, hình thức đào tạo chính quy từ khóa 22 trở đi tại UEL được quy định trong quyết định 1579/QĐ-ĐHKTL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng về Ban hành quy định giảng…

Xem chi tiết
Nếu không đủ điểm THPT 6.5, có được xét tuyển vào chương trình cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) không?

Một số trường hợp chưa đủ điểm THPT(6. – 6.5) nhưng có năng lực học tập có thể sẽ được phỏng vấn kiến thức nền tảng có liên quan đến năng lực học các khối ngành kinh tế, cũng như thái độ học tập…của học viên, từ đó Ban chuyên môn mới có thể trả…

Xem chi tiết
Tôi có nghe nói xét tuyển không phân biệt thứ tự nguyện vọng, nhưng Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tiêu chí phụ?

Đối với một ngành đào tạo (hoặc một chương trình đào tạo) theo một phương thức và tổ hợp môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm xét không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở…

Xem chi tiết
Trường Đại học Kinh tế – Luật có yêu cầu chứng chỉ Anh văn đầu vào cho các chương trình đào tạo tiếng Anh hay không?

Trường Đại học Kinh tế – Luật có yêu cầu chứng chỉ Anh văn đầu vào cho các chương trình đào tạo tiếng Anh. Nhưng nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn quy định (chi tiết chuẩn ngoại ngữ) sẽ được miễn học các học phần tiếng Anh hoặc đạt chuẩn đầu…

Xem chi tiết