Tôi có nghe nói xét tuyển không phân biệt thứ tự nguyện vọng, nhưng Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tiêu chí phụ?

GIẢI ĐÁP

Đối với một ngành đào tạo (hoặc một chương trình đào tạo) theo một phương thức và tổ hợp môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm xét không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, Trường có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn) hoặc tiêu chí phụ môn chính (để xét chọn những sinh có điểm cao hơn).

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp