Sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật có phải thi đầu vào ngoại ngữ hay không?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên trúng tuyển sẽ thi đầu vào ngoại ngữ. Việc tổ chức giảng dạy, học tập và chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên bậc Cử nhân, hình thức đào tạo chính quy từ khóa 22 trở đi tại UEL được quy định trong quyết định 1231/QĐ-ĐHKTL ngày 25/8/2023 của Hiệu trưởng về Quy định tổ chức học tập, giảng dạy và chuẩn trình độ ngoại ngữ (ĐHCQ, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2023)

LINK VĂN BẢN

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp