Ngành Kiểm Toán là gì? Học gì và Công việc ra trường?

Ngành kiểm toán là ngành quan trọng trong nền kinh tế. Đây cũng là ngành có sự phát triển ổn định, mức thu nhập tốt Vì vậy, nếu muốn theo đuổi ngành Kiểm toán người học nên tìm hiểu kỹ các thông tin. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các nội dung hữu ích về ngành học phổ biến này.
Ngành kiểm toán là gì? Học gì và cơ hội việc làm?

Ngành Kiểm Toán là ngành quan trọng trong nền kinh tế. Đây cũng là ngành có sự phát triển ổn định, mức thu nhập tốt Vì vậy, nếu muốn theo đuổi Ngành Kiểm Toán người học nên tìm hiểu kỹ các thông tin. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các nội dung hữu ích về ngành học phổ biến này.

Kiểm Toán là gì?

Kiểm toán là một quá trình thu thập, kiểm tra và đánh giá các bằng chứng về thông tin liên quan đến một tổ chức, bao gồm cả thông tin tài chính, hoạt động và tuân thủ. Mục đích của kiểm toán là để đưa ra ý kiến ​​độc lập về tính chính xác, trung thực và tuân thủ của thông tin được kiểm toán.

Ngành Kiểm Toán là ngành gì?

Ngành Kiểm Toán là một ngành nghề chuyên thực hiện các hoạt động thu thập, đánh giá và xác nhận các thông tin tài chính, nhằm xác định và báo cáo mức độ phù hợp của các thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.

Xem thêm:

Ngành Kiểm toán là ngành gì

Các chuyên ngành của Ngành Kiểm Toán hiện nay

Các lĩnh vực Kiểm toán chuyên ngành phổ biến: Có nhiều chuyên ngành Kiểm toán khác nhau, bao gồm Kiểm toán tài chính, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán CNTT, Kiểm toán điều tra, Kiểm toán môi trường và Kiểm toán chính phủ

Có nhiều chuyên ngành kiểm toán khác nhau, nhưng một số chuyên ngành phổ biến nhất bao gồm:

 1. Kiểm toán tài chính: Đây là loại kiểm toán phổ biến nhất và liên quan đến việc kiểm tra hồ sơ tài chính của một công ty để đảm bảo rằng chúng là chính xác và công bằng.
 2. Kiểm toán nội bộ: Loại kiểm toán này được thực hiện bởi các nhân viên của một công ty và tập trung vào việc đánh giá hiệu quả của các hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty.
 3. Kiểm toán hoạt động: Loại kiểm toán này tập trung vào việc đánh giá hiệu quả và hiệu quả của các hoạt động của một công ty.
 4. Kiểm toán tuân thủ: Loại kiểm toán này tập trung vào việc đảm bảo rằng một công ty đang tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp áp dụng.
 5. Kiểm toán công nghệ thông tin: Loại kiểm toán này tập trung vào việc đánh giá các biện pháp kiểm soát an ninh mạng và công nghệ thông tin của một công ty.
 6. Kiểm toán pháp y: Loại kiểm toán này được thực hiện như một phần của một cuộc điều tra gian lận hoặc tranh chấp pháp lý.
 7. Kiểm toán môi trường: Loại kiểm toán này tập trung vào việc đánh giá tác động môi trường của một công ty.
 8. Kiểm toán chính phủ: Loại kiểm toán này được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ và tập trung vào việc đánh giá việc sử dụng các quỹ công.

Ngành Kiểm Toán học những môn gì? Tham khảo

Ngành Kiểm Toán học một loạt các môn học đa dạng, bao gồm kiến thức chuyên môn về kiểm toán, kế toán, tài chính, kinh tế, luật, và các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc. Các chương trình Kiểm toán thường bao gồm kiến thức nền tảng về các lĩnh vực như Kế toán, Kinh tế, Luật, cùng với các nguyên tắc và kỹ thuật Kiểm toán chuyên sâu, và các kỹ năng mềm như Giao tiếp và Giải quyết vấn đề. Dưới đây là một số môn học tiêu biểu trong chương trình đào tạo ngành Kiểm Toán:

Kiến thức nền tảng:

 • Toán cao đẳng: cung cấp nền tảng toán học cần thiết cho các môn học chuyên ngành như thống kê, phân tích tài chính.
 • Kinh tế vi mô & vĩ mô: giúp sinh viên hiểu về các nguyên tắc hoạt động của nền kinh tế, thị trường và doanh nghiệp.
 • Kế toán tài chính: trang bị kiến thức về nguyên tắc, phương pháp ghi chép, hạch toán và báo cáo tài chính.
 • Luật kinh doanh: cung cấp kiến thức về luật pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp và các giao dịch thương mại.

Kiến thức chuyên ngành:

 • Kiểm toán nguyên lý: giới thiệu về khái niệm, mục tiêu, phương pháp và quy trình kiểm toán.
 • Kiểm toán nội bộ: tập trung vào kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp và vai trò của kiểm toán nội bộ.
 • Kiểm toán bên ngoài: đào tạo về thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Kiểm toán chuyên ngành: bao gồm kiểm toán thuế, kiểm toán ngân hàng, kiểm toán bảo hiểm,…
 • Phân tích tài chính: giúp sinh viên đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính.
 • Thống kê: cung cấp kiến thức về thu thập, phân tích dữ liệu và sử dụng thống kê trong kiểm toán.

Kỹ năng mềm:

 • Tin học văn phòng: sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint.
 • Giao tiếp & thuyết trình: rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả và thuyết trình rõ ràng, thuyết phục.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: phân tích tình huống, đánh giá rủi ro và đưa ra giải pháp phù hợp.
 • Kỹ năng làm việc nhóm: phối hợp hiệu quả với các thành viên trong nhóm để hoàn thành công việc chung.
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong ngành Kiểm Toán, giúp sinh viên tiếp cận tài liệu chuyên ngành và giao tiếp với khách hàng quốc tế.

Ngoài các môn học trên, chương trình đào tạo ngành Kiểm Toán còn có thể bao gồm các môn học tự chọn theo định hướng nghề nghiệp của sinh viên như kiểm toán công, kiểm toán tư vấn, kiểm toán môi trường,…

Ngành Kiểm Toán thi khối nào? Tổ hợp môn nào?

Ngành Kiểm Toán được xét tuyển theo nhiều khối thi khác nhau, tùy theo quy định của từng trường đại học, cao đẳng. Các khối xét tuyển Ngành Kiểm Toán: A00, A01, D01, C01, C03, A10, D07, C04.

Các khối thi xét tuyển Ngành Kiểm Toán thường gặp:

 • A00: Toán, Lý, Hóa
 • A01: Toán, Lý, Anh
 • D01: Toán, Ngữ văn, Anh
 • C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý
 • C03: Toán, Ngữ văn, Hóa học
 • A10: Toán, Địa lý, Ngữ văn
 • D07: Toán, Hóa học, Anh
 • C04: Toán, Sinh học, Ngữ văn
Ngành Kiểm toán thi khối nào_ Tổ hợp môn xét tuyển

Điều kiện xét tuyển Ngành Kiểm Toán theo từng khối thi được quy định cụ thể tại đề án tuyển sinh của từng trường đại học, cao đẳng. 

Ngành Kiểm Toán học ở trường nào? Đào tạo tốt nhất, Học sinh tham khảo

Dưới đây là một số trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành Kiểm Toán uy tín, chất lượng mà học sinh có thể tham khảo:

 1. Trường Đại Học Kinh Tế – Luật TPHCM
 2. Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội
 3. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 4. Học viện Tài Chính
 5. Học viện Ngân hàng
 6. Trường Đại học Kinh tế TPHCM
 7. Trường Đại học Ngoại Thương TPHCM
 8. Trường Đại học Ngân hàng TPHCM
 9. Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
 10. Trường Đại học Tài chính – Marketing

Điểm chuẩn đầu vào ngành Kiểm toán tại các trường đại học năm 2023

Trường đại học:Khối:Điểm chuẩn:
Trường Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM (UEL)A00 (Toán, Lý, Hóa)26,17
Đại học Ngoại thương:A00 (Toán, Lý, Hóa)27,50
Đại học Kinh tế TP.HCM:A00 (Toán, Lý, Hóa)27,25
Học viện Tài chính:A00 (Toán, Lý, Hóa)27,00
Đại học Kinh tế Đà Nẵng:A00 (Toán, Lý, Hóa)26,50
Đại học Cần Thơ:A00 (Toán, Lý, Hóa)26,00
Đại học Công nghiệp TP.HCM:A00 (Toán, Lý, Hóa)25,50

Ngành Kiểm Toán ra trường làm gì? Cơ hội phát triển

Ngành Kiểm Toán đang có nhu cầu nhân lực lớn, với mức lương và thu nhập hấp dẫn. Đây là một ngành nghề có triển vọng nghề nghiệp cao, với nhiều cơ hội thăng tiến.

Sau khi tốt nghiệp ngành Kiểm toán, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc sau: kiểm toán viên, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính – kế toán, tư vấn kế toán, thuế, quản lý tài chính, thanh tra kinh tế

Ngành Kiểm Toán ra trường làm gì_ Cơ hội nghề nghiệp
Ngành Kiểm Toán đang có nhu cầu nhân lực lớn

Các yếu tố thúc đẩy triển vọng việc làm của Ngành Kiểm Toán:

 • Sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế,… dẫn đến nhu cầu kiểm toán ngày càng tăng cao.
 • Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,… cũng tạo ra nhu cầu lớn về kiểm toán.
 • Sự phát triển của công nghệ thông tin,… giúp kiểm toán viên có thể thực hiện công việc hiệu quả hơn, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm mới.

Cơ hội việc làm của sinh viên Ngành Kiểm Toán:

 • Kiểm toán viên: Đây là vị trí việc làm phổ biến nhất của sinh viên Ngành Kiểm Toán. Kiểm toán viên có thể làm việc tại các công ty kiểm toán, các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước,…
 • Tư vấn viên tài chính: Tư vấn viên tài chính là những người cung cấp các dịch vụ tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán,… cho các doanh nghiệp, tổ chức.
Kiểm toán là một ngành nghề có triển vọng nghề nghiệp cao
Kiểm toán là một ngành nghề có triển vọng nghề nghiệp cao
 • Giảng viên, nghiên cứu viên: Sinh viên Ngành Kiểm Toán có thể theo đuổi sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.
 • Công việc khác: Ngoài ra, sinh viên Ngành Kiểm Toán cũng có thể làm việc ở các vị trí khác, chẳng hạn như:
 1. Chuyên viên tài chính: là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, chịu trách nhiệm quản lý, phân tích và lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp.
 2. Chuyên viên kế toán: là người chịu trách nhiệm ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp.
 3. Chuyên viên kinh tế: là người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như nghiên cứu, phân tích các vấn đề kinh tế; lập kế hoạch, dự án kinh tế;  tư vấn kinh tế.  
 4. Chuyên viên ngân hàng: là người thực hiện các công việc liên quan đến ngân hàng như tiếp xúc, tư vấn khách hàng; thực hiện các giao dịch ngân hàng; xử lý hồ sơ, thủ tục; theo dõi, chăm sóc khách hàng. 
 5. Chuyên viên thuế: là một người làm việc trong lĩnh vực thuế, chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như tư vấn thuế; hạch toán thuế; kiểm tra thuế; khám phá, xử lý vi phạm về thuế. 

Để có được cơ hội việc làm tốt trong Ngành Kiểm Toán, sinh viên cần có kiến thức, kỹ năng chuyên môn vững vàng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế và trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết.

Mức lương của Ngành Kiểm Toán là bao nhiêu?

Mức lương trung bình của Ngành Kiểm Toán giao động từ: 7.000.000 – 50.000.000 triệu VNĐ/ tháng. Chi tiết theo dõi dưới đây:

Kiểm toán viên khi làm việc ở các công ty ngoài nhà nước sẽ có các mức lương tham khảo như sau: 

Trình độMức lương trung bình (VNĐ/tháng)
Kiểm toán viên mới ra trường7.000.000 – 10.000.000 triệu
Kiểm toán viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm10.000.000 – 15.000.000 triệu
Kiểm toán viên có kinh nghiệm từ 3-5 năm15.000.000 – 20.000.000 triệu
Kiểm toán viên có kinh nghiệm từ 5-10 năm20.000.000 – 30.000.000 triệu
Kiểm toán viên có kinh nghiệm trên 10 năm30.000.000 – 50.000.000 triệu

Theo quy định của nhà nước: 

Theo quy định tại Phụ lục 3 Bảng hệ số lương của Kiểm toán viên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 quy định như sau:

Mức lương thực hiện = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng
Mức lương thực hiện = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV thì mức lương của Kiểm toán viên được tính như sau:

Mức lương thực hiện = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Mức lương Kiểm toán tại các đơn vị nhà nước theo quy định hiện hành
Mức lương Kiểm toán tại các đơn vị nhà nước theo quy định hiện hành

Lưu ý:

 • Mức lương trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo vị trí công việc, kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn,…
 • Mức lương của kiểm toán viên tại các doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài thường cao hơn so với doanh nghiệp kiểm toán trong nước.
 • Mức lương của kiểm toán viên tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh thường cao hơn so với các tỉnh thành khác.
Kiểm toán viên cũng có thể nhận được các khoản khác như: tiền thưởng, phụ cấp,...
Kiểm toán viên cũng có thể nhận được các khoản khác như: tiền thưởng, phụ cấp,…

Trên đây là mức lương trung bình của các công việc kiểm toán tại Việt Nam. Mức lương thực tế của từng cá nhân có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức lương trung bình tùy thuộc vào các yếu tố nêu trên.

Một số vấn đề cần biết về Ngành Kiểm Toán

Kiểm toán không phải ngành tay ngang

Kiểm toán là một ngành khó, khi muốn hành nghề bạn phải được đào tạo bài bản qua trường lớp. Cuộc bạn phải có chứng chỉ khi trở thành một kiểm toán.

Kiểm toán là một ngành nghề đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng
Kiểm toán là một ngành nghề đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng

Để trở thành một kiểm toán viên giỏi, các bạn cần có nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế và trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết:

 • Kiến thức chuyên môn: Kiểm toán là một ngành nghề đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng, bao gồm kiến thức về kế toán, tài chính, kinh tế, luật,… Kiểm toán viên cần có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các thông tin, dữ liệu tài chính để đưa ra các kết luận chính xác.
 • Kinh nghiệm thực tế: Kiểm toán là một ngành nghề thực hành, đòi hỏi kiểm toán viên phải có kinh nghiệm thực tế để có thể áp dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn.
 • Kỹ năng mềm: Ngoài kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, kiểm toán viên cũng cần có các kỹ năng mềm cần thiết, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm,…

Có kỹ năng phân tích, thận trọng và đạo đức

Bất cứ ngành nghề nào cũng cần khả năng phân tích, sự cẩn thận và đạo đức hành nghề và Ngành Kiểm Toán không phải là một ngoại lệ: 

Kỹ năng phân tích là một kỹ năng quan trọng đối với kiểm toán viên. Kiểm toán viên cần có khả năng phân tích, tổng hợp các thông tin, dữ liệu tài chính để đưa ra các kết luận chính xác. Kỹ năng phân tích giúp kiểm toán viên phát hiện các sai sót, gian lận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Kỹ năng phân tích là một kỹ năng quan trọng đối với kiểm toán viên
Kỹ năng phân tích là một kỹ năng quan trọng đối với kiểm toán viên

Thận trọng là một đức tính cần thiết đối với kiểm toán viên. Kiểm toán viên cần có sự thận trọng trong quá trình thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu tài chính. Kỹ năng thận trọng giúp kiểm toán viên tránh đưa ra các kết luận sai lệch.

Đạo đức là một yếu tố quan trọng trong nghề kiểm toán. Kiểm toán viên cần có đạo đức nghề nghiệp cao, trung thực, khách quan trong quá trình thực hiện kiểm toán. Kỹ năng đạo đức giúp kiểm toán viên đưa ra các kết luận chính xác, khách quan, không chịu tác động bởi các yếu tố bên ngoài.

Vì vậy, có thể thấy rằng Ngành Kiểm Toán có kỹ năng phân tích, thận trọng và đạo đức. Đây là những kỹ năng cần thiết để kiểm toán viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Các loại Kiểm Toán hiện nay? 3 Loại kiểm toán

Kiểm toán là một lĩnh vực rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình khác nhau như kiểm toán về thông tin, kiểm toán hiệu quả, kiểm toán tính quy tắc và kiểm toán hiệu năng. Mỗi loại hình kiểm toán tập trung vào một khía cạnh cụ thể của hoạt động tổ chức, nhằm đánh giá tính chính xác, hiệu quả và tuân thủ quy định.

Về chủ thể thực hiện, có thể phân loại kiểm toán thành ba loại chính:

1. Kiểm toán Nhà nước:

 • Được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
 • Đối tượng kiểm toán bao gồm các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước.
 • Mục đích chính là đảm bảo việc sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công một cách hợp pháp, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Kiểm toán độc lập:

 • Được thực hiện bởi các công ty kiểm toán độc lập do các kiểm toán viên chuyên nghiệp thực hiện.
 • Phạm vi kiểm toán bao gồm các báo cáo tài chính, hoạt động tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và các vấn đề khác theo yêu cầu của khách hàng.
 • Mục đích chính là đưa ra ý kiến độc lập về tính chính xác và hợp pháp của thông tin tài chính, giúp nâng cao uy tín và niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan.

3. Kiểm toán nội bộ:

 • Được thực hiện bởi bộ phận kiểm toán nội bộ trong một tổ chức nhằm phục vụ cho mục đích quản lý của ban lãnh đạo.
 • Phạm vi kiểm toán bao gồm các hoạt động, quy trình, hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của tổ chức.
 • Mục đích chính là đánh giá hiệu quả hoạt động, phát hiện sai sót và đưa ra kiến nghị cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị tổ chức.

Lựa chọn loại hình kiểm toán phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích của từng tổ chức. Kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động minh bạch, hiệu quả và tuân thủ quy định, góp phần nâng cao giá trị và sự phát triển bền vững của tổ chức.

Phân biệt Kế Toán và Kiểm Toán

Điểm giống nhau giữa kế toán và kiểm toán:

 • Cả hai ngành nghề đều liên quan đến các thông tin tài chính.
 • Cả hai ngành nghề đều cần có kiến thức, kỹ năng về kế toán, tài chính.
Đặc điểmKế toán Kiểm toán 
Mục tiêu Ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin tài chính của một tổ chức, doanh nghiệpKiểm tra, xác minh tính trung thực, chính xác của các thông tin tài chính
Thời gianLà một quá trình liên tục, diễn ra hàng ngàyDiễn ra theo định kỳ, sau khi lập báo cáo tài chính và kế toán cuối cùng
Chủ thể thực hiệnDo bộ phận kế toán của tổ chức, doanh nghiệp thực hiệnDo các kiểm toán viên độc lập thực hiện
Trách nhiệm Trách nhiệm với nội bộ doanh nghiệpTrách nhiệm với bên thứ ba
Kế toán - Kiểm toán có liên kết chặt chẽ
Kế toán – Kiểm toán có liên kết chặt chẽ

Yếu tố cần có để làm kiểm toán viên

Để trở thành một kiểm toán viên xuất sắc, cá nhân cần có kiến thức chuyên sâu về kế toán, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng mềm, đồng thời một cách tiếp cận công việc tỉ mỉ và tuân thủ đạo đức.

Để trở thành một kiểm toán viên, bạn cần có những yếu tố sau:

Kiến thức chuyên môn: Kiểm toán là một ngành nghề đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng, bao gồm kiến thức về kế toán, tài chính, kinh tế, luật,… Kiểm toán viên cần có khả năng nắm bắt, vận dụng các kiến thức này vào thực tế công việc.

Kỹ năng nghiệp vụ: 

 • Kỹ năng phân tích tài chính: Kỹ năng này giúp người làm nghề phân tích các thông tin, dữ liệu tài chính để đưa ra các kết luận chính xác, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai kiểm toán: đây là kỹ năng giúp kiểm toán viên đảm bảo quá trình kiểm toán được thực hiện một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu kiểm toán. 
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kiểm toán: là kỹ năng giúp kiểm toán viên thực hiện công việc kiểm toán một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.
Kiểm toán là một ngành nghề đòi hỏi tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
Kiểm toán là một ngành nghề đòi hỏi tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
 • Kỹ năng mềm: Ngoài kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, kiểm toán viên cũng cần có các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp; kỹ năng thuyết trình ; kỹ năng làm việc nhóm ; kỹ năng xử lý vấn đề; kỹ năng giải quyết tình huống

Tính cách phù hợp: Kiểm toán là một ngành nghề đòi hỏi tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, trung thực, khách quan,… Kiểm toán viên cần có tính cách phù hợp với công việc để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Trường đại học Kinh tế – Luật TPHCM đào tạo Ngành Kiểm Toán

Trong số đó, trường đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số những trường có chất lượng đào tạo tốt nhất về Ngành Kiểm Toán. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo kinh tế, luật và quản trị. Ngành Kiểm Toán tại UEL là một trong những ngành học có chất lượng đào tạo cao, được nhiều sinh viên lựa chọn. 

UEL là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam
UEL là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam

Trường đào tạo đội ngũ cử nhân Kiểm toán có kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời, trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn về kiểm toán, kế toán, tài chính, kinh tế, luật,…

Tổ hợp xét tuyển ngành kiểm toán tại UEL

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT:

 • Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa
 • Tổ hợp A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Điểm chuẩn xét tuyển ngành kiểm toán tại UEL

Điểm chuẩn đầu vào ngành Kiểm toán tại trường Kinh tế – Luật UEL, năm 2019 – 2023:

NămPhương thức xét tuyểnĐiểm chuẩn
2019Xét tuyển bằng điểm thi THPT24,35
2020Xét tuyển bằng điểm thi THPT26,70
2021Xét tuyển bằng điểm thi THPT26,85
2022Xét tuyển bằng điểm thi THPT26,60
2023Xét tuyển bằng điểm thi THPT26,17

Chương trình đào tạo Ngành Kiểm Toán tại trường Đại Học Kinh Tế – Luật (UEL)

Chương trình đào tạo Ngành Kiểm Toán tại Việt Nam được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành một kiểm toán viên chuyên nghiệp. Chương trình đào tạo thường kéo dài trong 4 năm (đối với bậc đại học) hoặc 2 năm (đối với bậc cao đẳng).

Dưới đây là khung chương trình đào tạo Ngành Kiểm Toán của trường Đại học kinh tế Luật,  Đại học Quốc gia – TP HCM, bạn có thể tham khảo qua: 

Theo hệ thống tín chỉ được chia làm 8 học kỳ

 • Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3
 • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4
 • Khối kiến thức ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7
 • Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8

Bên cạnh đó, Đội ngũ giảng viên Ngành Kiểm Toán tại UEL có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kiểm toán. Đội ngũ giảng viên gồm 19 người, trong đó có 1 phó giáo sư tiến sĩ, 6 tiến sĩ, 12 thạc sĩ (trong đó có 5 nghiên cứu sinh). Đội ngũ giảng dạy của khoa có kinh nghiệm thực tế, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kế toán, công ty kiểm toán, các cơ quan quản lý nhà nước,…

Các giảng viên của khoa được đào tạo từ: Úc, Liên Xô, Singapore…
Các giảng viên của khoa được đào tạo từ: Úc, Liên Xô, Singapore…

Một số giảng viên tiêu biểu của Ngành Kiểm Toán tại UEL có thể kể đến như:

 • TS. Phạm Quốc Thuần – Trưởng Bộ môn Kiểm toán, giảng dạy các môn lý thuyết kiểm toán, kiểm toán nâng cao, kiểm toán nội bộ,…
 • TS. Hồ Xuân Thủy – giảng dạy các môn kế toán, kiểm toán,…
 • PGS.TS Phan Đức Dũng – giảng dạy các môn kế toán, kiểm toán,…
 • TS. Nguyễn Thị Khoa – giảng dạy các môn kế toán, kiểm toán,…
 • NCS. Nguyễn Thị Phượng Loan – giảng dạy các môn kiểm toán, phân tích báo cáo tài chính,…

Các giảng viên của khoa luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức mới, nhằm mang đến cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Trường còn thúc đẩy việc phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cho sinh viên. Tạo nhiều sân chơi rèn luyện mở rộng điều kiện cho sinh viên phát triển năng toàn diện.

UEL tạo nhiều sân chơi rèn luyện cho sinh viên
UEL tạo nhiều sân chơi rèn luyện cho sinh viên

Các phương thức ký ngành kiểm toán của trường ĐH Kinh tế – Luật TPHCM

Để đăng ký ngành kiểm toán tại UEL, thí sinh cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (theo thời gian quy định của nhà trường)

Bước 3: Xét tuyển.

UEL có 5 phương thức xét tuyển dành cho đại học chính quy:

 1. Xét tuyển thẳng: https://link.uel.edu.vn/TS2023-PT1 
 2. Xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM: https://link.uel.edu.vn/TS2023-PT2 
 3. Xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia: https://link.uel.edu.vn/TS2023-PT3 
 4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL: https://link.uel.edu.vn/TS2023-PT4 
 5. Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học THPT,…:  https://link.uel.edu.vn/TS2023-PT5 

Bước 4: Công bố kết quả xét tuyển.

UEL sẽ công bố kết quả xét tuyển ngành dịch vụ du lịch và lữ hành theo từng phương thức xét tuyển. Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển trên website của UEL.

Bước 5: Nhập học. 

Sinh viên trường UEL
Sinh viên trường UEL

Để biết thêm thông tin về ngành học các bạn có thể truy cập vào: 

Trên đây là bài viết giúp bạn hình dung rõ về Ngành Kiểm Toán. Mong rằng các thông tin trên đây phần nào giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp và ngành học mong muốn của bản thân. 

Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp