Đăng ký xét tuyển

Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển học sinh đạt giải cao về thể thao hay nghệ thuật cấp quốc gia hay không?

Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển học sinh khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính theo Điều 8, khoản 2, điểm c Quy chế tuyển sinh đại học. Cụ thể: Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hóa, Thể…

Xem chi tiết

Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển học sinh khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính… hay không?

Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển học sinh khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính theo Điều 8, khoản 4, điểm a Quy chế tuyển sinh đại học. Cụ thể: Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp…

Xem chi tiết

Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển học bạ hay không?

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật không xét tuyển học bạ độc lập đối với tuyển sinh đại học chính quy. UEL có 3 phương thức xét tuyển có liên quan đến học bạ, bao gồm:  Xem chi tiết các phương thức xét tuyển 2024, Chi tiết TẠI ĐÂY.  Ngoài ra, Trường…

Xem chi tiết