Khi nào Trường Đại học Kinh tế – Luật mở cổng đăng ký xét tuyển đại học?

GIẢI ĐÁP

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật dự kiến thời gian đăng ký xét tuyển của các phương thức:

  • Phương thức: 1a, 1b, 2 và 5 từ ngày 15/05/2024 đến 15/06/2024.
  • Phương thức 3 theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GDĐT
  • Phương thức 4 : 16/4 – 07/5/2-24 (trùng đăng ký thi đợt 2 ĐGNL)

Tham khảo các phương thức tuyển sinh năm 2024 TẠI ĐÂY

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp