Hotline tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Luật

GIẢI ĐÁP

Các kênh thông tin liên hệ của Trường Đại học Kinh tế – Luật:
✍? Group TVTS chính thức: https://www.facebook.com/groups/UEL.TVTS.DHCQ
? Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn
? Website: https://tuyensinh.uel.edu.vn/
☎️ Hotline: 028 37244550 | 0888 247 669

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp