Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển học sinh khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính… hay không?

GIẢI ĐÁP

Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển học sinh khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính theo Điều 8, khoản 4, điểm a Quy chế tuyển sinh đại học. Cụ thể: Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp