thu nhập

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) như thế nào?

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này sẽ tuỳ thuộc vào ví trí và mức chi trả theo chế độ của cơ quan đơn vị và người sử dụng lao động.

Xem chi tiết

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) như thế nào?

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kinh nghiệm, vị trí công việc, địa điểm làm việc, công ty mà họ làm việc và các yếu tố khác. Tuy nhiên, với nhu…

Xem chi tiết

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) như thế nào?

Thu nhập của một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại điện tử từ trường Đại học Kinh tế-Luật có thể khác nhau tùy vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí công việc, kinh nghiệm làm việc, khu vực làm việc, công ty mà họ làm việc và các yếu tố khác. Trung…

Xem chi tiết

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) như thế nào?

Thu nhập của một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý từ trường Đại học Kinh tế-Luật có thể khác nhau tùy vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí công việc, kinh nghiệm làm việc, khu vực làm việc, công ty mà họ làm việc và các yếu tố…

Xem chi tiết

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) như thế nào?

Tùy vị trí và thỏa thuận với công ty sinh viên vào làm sau khi tốt nghiệp mà thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) không giống nhau. Theo khảo sát gần đây nhất dao động từ 7 triệu đồng đến 20…

Xem chi tiết

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) như thế nào?

Tùy vị trí và thỏa thuận với công ty sinh viên vào làm sau khi tốt nghiệp mà thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) không giống nhau. Theo khảo sát gần đây nhất dao động từ 7 triệu đồng đến 20…

Xem chi tiết

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) như thế nào?

Tùy vào năng lực và kinh nghiệm, thu nhập của nhân viên Marketing sẽ khác nhau. Theo Career Builder, Marketing là một trong những ngành hái ra tiền nhất hiện nay, và sinh viên Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), được doanh nghiệp đánh giá rất cao về năng lực và…

Xem chi tiết