Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) như thế nào?

GIẢI ĐÁP

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này sẽ tuỳ thuộc vào ví trí và mức chi trả theo chế độ của cơ quan đơn vị và người sử dụng lao động.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp