Chương trình đào tạo

Những ưu điểm nổi bậc trong chương trình đào tạo chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, tự nhiên, xã hội và nhân văn và chuyên ngành marketing giúp họ có tư duy hệ thống logic, khả năng chuyển tải kiến thức thành những kỹ năng nghề nghiệp, tố chất cá nhân, kỹ năng…

Xem chi tiết

Em muốn tham khảo chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế -Luật, vậy em có thể xem ở đâu?

Sinh viên có thể tham khảo chương trình đào tạo trên website: myuel.uel.edu.vn để biết các học phần trong chương trình đào tạo cũng như toàn chương trình đào tạo trên website của Khoa chuyên môn. Trong suốt qua trình học sinh viên sẽ được Khoa chuyên môn trao đổi, tư vấn, hỗ trợ, giải…

Xem chi tiết