Thông tin liên hệ

Ngoài chương trình liên kết với các trường đại học Anh quốc thì Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết với trường đại học nước ngoài nào khác không và học phí như thế nào?

Hiện tại, UEL đang liên kết đào tạo bậc cử nhân với các trường Đại học Anh quốc. Ngoài ra, UEL còn có chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Luật với 2 trường Đại học danh giá nhất trong hệ thống trường Đại học Paris đó là Pantheon – Sorbonne và Pantheon Assas…

Xem chi tiết