Ngoài chương trình liên kết với các trường đại học Anh quốc thì Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết với trường đại học nước ngoài nào khác không và học phí như thế nào?

GIẢI ĐÁP

Hiện tại, UEL đang liên kết đào tạo bậc cử nhân với các trường Đại học Anh quốc.
Ngoài ra, UEL còn có chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Luật với 2 trường Đại học danh giá nhất trong hệ thống trường Đại học Paris đó là Pantheon – Sorbonne và Pantheon Assas cùng đào tạo chương trình Luật dân sự đào tạo bằng Tiếng Anh và riêng Pantheon Assas có thêm chương trình Luật Kinh doanh Pháp- Châu Á đào tạo bằng Tiếng Pháp. Điều này tạo cơ hội để các sinh viên tốt nghiệp cử nhân Anh quốc có thể học tiếp và nhận bằng thạc sĩ Luật của Pháp.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp