Những ưu điểm nổi bậc trong chương trình đào tạo chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

GIẢI ĐÁP

Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, tự nhiên, xã hội và nhân văn và chuyên ngành marketing giúp họ có tư duy hệ thống logic, khả năng chuyển tải kiến thức thành những kỹ năng nghề nghiệp, tố chất cá nhân, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phản biện và tư vấn chính sách, kỹ năng giao tiếp và thiết lập những mối quan hệ thành công trong các lĩnh vực quản lý và marketing. Đồng thời, giúp người học xây dựng những phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, có khả năng thiết kế, vận hành và quản lý các ý tưởng kinh doanh và marketing tại các khu vực công và tư nhân trong môi trường làm việc quốc tế có tính tòan cầu.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp