Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ 2023

THÔNG BÁO Tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 Trường Đại học Kinh tế – Luật thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 như sau: 1. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU DỰ KIẾN STT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu dự kiến 1 Kinh tế học 9310101…

Xem chi tiết