tiêu chí phụ

Tôi có nghe nói xét tuyển không phân biệt thứ tự nguyện vọng, nhưng Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tiêu chí phụ?

Đối với một ngành đào tạo (hoặc một chương trình đào tạo) theo một phương thức và tổ hợp môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm xét không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở…

Xem chi tiết