tiếng Anh anh

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Trong bối cảnh quốc tế hóa hiện nay, tiếng Anh là một kỹ năng cần thiết để hội nhập toàn cầu. Mặc dù tiếng Anh hiện nay của em không giỏi nhưng không có gì là rào cản, quan trọng là em có sự cố gắng, lòng quyết tâm và sự kiên trì. Bên cạnh…

Xem chi tiết