Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

GIẢI ĐÁP

Trong bối cảnh quốc tế hóa hiện nay, tiếng Anh là một kỹ năng cần thiết để hội nhập toàn cầu. Mặc dù tiếng Anh hiện nay của em không giỏi nhưng không có gì là rào cản, quan trọng là em có sự cố gắng, lòng quyết tâm và sự kiên trì. Bên cạnh đó, trường có tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh, các Câu lạc bộ nâng cao tiếng Anh học thuật, và thiết kế chương trình học hợp lý đảm bảo cho sinh viên có thời gian rèn luyện tiếng Anh song song với các môn chuyên môn.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp