song ngành

Học song ngành tại Trường Đại học Kinh tế -Luật có được thuận lợi không? có được ưu tiên gì không? Khi học em được hỗ trợ gì không (lịch học, lịch thi)?

Sinh viên học song ngành có khối lượng học tập nhiều hơn các sinh viên khác. Trước khi tham gia song ngành cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo cả 2 ngành và xây dựng kế hoạch để hoàn thành chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, Trường cũng sẽ tư vấn về chương…

Xem chi tiết