Học phí khi học song ngành của Trường Đại học Kinh tế -Luật là bao nhiêu?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên đăng học song ngành sẽ tham gia chương trình đào tạo chuẩn của Trường, vì vậy học phí song ngành sẽ theo học phí như các bạn sinh viên thuộc chương trình đào tạo chuẩn.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp