Office for Education

Em có được xài miễn phí các phần mềm khi học tại trường không?

Sinh viên khi học tập tại Trường được sử dụng miễn phí các ứng dụng Microsoft theo gói Office 365 A1 và các tiện ích của Google theo gói G Suite for Education Chi tiết các ứng dụng của gói Microsoft Office 365 A1: https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab:primaryr1 Chi tiết các tiện ích G Suite for Education: https://cntt.uel.edu.vn/uel-email/gioi-thieu-email-uel

Xem chi tiết