ngành...

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Trong bối cảnh quốc tế hóa hiện nay, tiếng Anh là một kỹ năng cần thiết để hội nhập toàn cầu. Mặc dù tiếng Anh hiện nay của em không giỏi nhưng không có gì là rào cản, quan trọng là em có sự cố gắng, lòng quyết tâm và sự kiên trì. Bên cạnh…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Trong bối cảnh quốc tế hóa hiện nay, tiếng Anh là một kỹ năng cần thiết để hội nhập toàn cầu. Mặc dù tiếng Anh hiện nay của em không giỏi nhưng không có gì là rào cản, quan trọng là em có sự cố gắng, lòng quyết tâm và sự kiên trì. Bên cạnh…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở nước ngoài được thực hiện theo chương trình, kế hoạch chung của Trường, Sinh viên có thể ứng tuyển tham gia chương trình khi đáp ứng được các tiêu chí của tổ chức liên kết, trao đổi, một số sinh viên của ngành…

Xem chi tiết