ngành quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Những vị trí việc làm nào là thích hợp nhất cho chương trình đào tạo quản trị du lịch và lữ hành của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)

– Chuyên viên, chuyên gia và nhà quả quản trị trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành – Chủ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành. – Giảng viên và nghiên cứu viên

Xem chi tiết

Học Quản trị du lịch & lữ hành tại Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), sinh viên có được thực hành nghiệp vụ thuộc ngành nghề trong lĩnh vực này không?

Quản trị du lịch & lữ hành của Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) đã trải qua được 4 năm, khoá đầu tiên đã ra trường. Trong suốt 4 năm đào tạo của mình, các bạn không chỉ được học kiến thức chuyên ngành là quản trị dịch…

Xem chi tiết