Những vị trí việc làm nào là thích hợp nhất cho chương trình đào tạo quản trị du lịch và lữ hành của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)

GIẢI ĐÁP

– Chuyên viên, chuyên gia và nhà quả quản trị trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành
– Chủ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành.
– Giảng viên và nghiên cứu viên

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp