luật sư

Tốt nghiệp Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có làm Luật sư được không?

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật có thể làm việc ở mọi cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, công ty, tập đoàn trong nước và quốc tế…và tiếp tục học nghiệp vụ để trở thành Luật sư.

Xem chi tiết