Tốt nghiệp Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có làm Luật sư được không?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật có thể làm việc ở mọi cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, công ty, tập đoàn trong nước và quốc tế…và tiếp tục học nghiệp vụ để trở thành Luật sư.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp