kỹ năng mềm

Trường Đại học Kinh tế – Luật có cung cấp các chương trình tập trung nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên hay không?

Trường Đại học Kinh tế – Luật tổ chức và phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các chương trình tập huấn, huấn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên ứng xử hài hòa trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Trường; đồng thời, nâng cao…

Xem chi tiết