khởi nghiệp

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật có những môn học nào thúc đẩy cho việc khởi nghiệp, sáng tạo của sinh viên?

Chương trình đào tạo có các môn thúc đẩy cho việc khởi nghiệp, sáng tạo của sinh viên thuộc Khoa Quản trị kinh doanh. Gồm các môn: Phân tích dữ liệu trong kinh doanh Quản trị khởi nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh Quản trị thương hiệu Quản trị tuyền thông Văn hóa doanh nghiệp…

Xem chi tiết