Học trực tuyến

Em nghe nói một số trường (ĐHKT- TPHCM) tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể học trực tuyến và thi kiểm tra trực tuyến, vậy Trường Đại học Kinh tế -Luật có không?

Hiện tại, UEL chưa có chương trình đào tạo trực tuyến. Một số môn học có thể áp dụng học trực tuyến một phần, một chương, kèm theo bài tập, câu hỏi thu hoạch… Trong tình hình ổn định sau dịch COVID, UEL yêu cầu tất cả các lớp học, các môn học đều phải…

Xem chi tiết
Nhà trường có hệ thống học tập trực tuyến hay không?

UEL Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến trên nền tảng Moodle.Hệ thống học tập trực tuyến của UEL đã tích hợp rất nhiều chức năng mạnh mẽ tạo điều kiện tốt nhất cho công tác đào tạo của nhà trường trong bối cảnh giáo dục 4.0. UEL triển khai hệ thống học tập…

Xem chi tiết