Email UEL

Email nhà trường cấp cho sinh viên có những tiện ích như thế nào?

Hiện tại Trường Đại học Kinh tế – Luật đang sử dụng dịch vụ G Suite for Education cho Trường Hệ thống Email của UEL gồm các dịch vụ tiện ích: Google Email, Google Calendar, Google Driver, Google Hangouts, Google Photos và nhiều tiện ích khác. Trong đó Google Drive có dung lượng lưu trữ…

Xem chi tiết